Bescherming persoonsgegevens bij SOFORT GmbH

Met deze algemene kennisgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens wil SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (Duitsland), u erover informeren welke persoonsgegevens we bewaren, verwerken en gebruiken als u de websites van SOFORT.com bezoekt (bijvoorbeeld als u informatie wilt inwinnen omtrent onze producten en dienstverleningen).

Indien u gebruik maakt van een van onze (betaal-)diensten (bijv. SOFORT of SOFORT Ident) dan gelden aanvullende bepalingen voor privacybescherming. U wordt hierop nogmaals geattendeerd voordat u van een dienst gebruik maakt.

1. Gebruik van analyse-software Google Analytics

Wij maken gebruik van de analyse-software Google Analytics, een internet analyse service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) . Google Analytics plaatst een tracking-cookie voor het bijhouden en herkennen van individuele bezoekers op onze website. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet en dat een analyse mogelijk maakt, het zgn. gebruikersprofiel. De tracking-cookie heeft een levensduur van twee jaar. De verzamelde gegevens over uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) worden doorgestuurd naar een server van Google in de USA, en worden daar opgeslagen. Wij hebben Google Analytics voorzien van een extra code “gat._anonymizeIp();” om de anonieme registratie van IP-adressen (het zgn. IP-masking) te kunnen waarborgen.

Uw IP-adres (het nummer dat u toegewezen heeft gekregen van uw internet provider) wordt van tevoren ingekort. Dit gebeurt in opdracht van ons en wordt uitgevoerd door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die overeenkomsten hebben getekend m.b.t. de Europese Economische Regio. Het resultaat is dat de door Google Analytics geproduceerde gebruikersprofielen anoniem zijn en daardoor de identificatie van een bepaalde persoon in feite is uitgesloten. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het gehele IP-adres doorgestuurd naar een server van Google en pas in de USA verkort.

De gebruikersprofielen bevatten bijvoorbeeld informatie over de frequentie, duur en het verloop van het bezoek aan de website, geografische herkomst enz. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te kunnen evalueren, om rapporten voor ons te maken over de website-activiteiten en om ander gebruik van diensten via website en internet aan ons door te geven.

Het door Google Analytics verkregen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Het doorsturen door Google van deze gegevens aan derden vindt alleen plaats volgens wettelijke voorschriften of in samenhang met een opdracht voor gegevensverwerking. In ieder geval zal Google uw gegevens niet met andere door Google verkregen informatie samenvoegen.

Door het gebruik van onze website verklaart u akkoord te gaan met de verwerking en bestemming van uw gegevens die Google heeft ingewonnen volgens bovenstaande beschrijving. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door uw instellingen in de software van uw browser te veranderen. Wij wijzen u er echter op dat door het niet accepteren van cookies u waarschijnlijk niet al onze diensten volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de informatie (incl. uw IP-adres) verkregen door het cookie, m.b.t. uw gebruik van de website en de verwerking ervan door Google, verhinderen indien u via de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl de beschikbare browser-plugin downloadt en installeert. Alternatief voor de browser-add-on of binnen de browsers op mobiele apparaten kunt u het inwinnen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link (link invoegen) te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die het toekomstige inwinnen van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert. Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over Google Analytics en privacybescherming kunt u vinden onder http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl resp. onder http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

2. Toepassing van cookies

In aanvulling op de cookies van Piwik en Google Analytics (zie artikel 1), maken wij gebruik van een sessie-cookie en (voor webshops die toegang tot ons verkrijgen in het kader van marketing operations) een partner-cookie.

De sessie-cookie bevat een willekeurig identificatienummer en is noodzakelijk voor het toewijzen van consecutieve pageviews aan individuele bezoekers die onze website bezoeken. Sessie-cookies worden verwijdert zodra de browser wordt gesloten.

De partner-cookie slaat een identificatienummer op waarmee onze verkooppartners geïdentificeerd worden. Deze partner-cookies stellen ons daardoor in staat om te bepalen via welke verkooppartner een webshop, die zich op een later tijdstip voor één van onze diensten registreert, ons heeft benaderd. Partner-cookies hebben een levensduur van 90 dagen.

Alle cookies zijn slechts zichtbaar voor onze servers en niet voor externe websites die op een later tijdstip worden bezocht.
U kunt de cookie opslagfunctie in uw browser uitschakelen, beperken tot het opslaan van cookies voor bepaalde websites, of de browser op een zodanige manier configureren dat u geïnformeerd wordt zodra een cookie wordt opgeslagen. U kunt ook de cookies ook achteraf van uw pc verwijderen.

3. Google Tag Manager

Deze internetpagina maakt gebruik van Google Tag Manager, een domein zonder cookies die geen persoonlijke gegevens registreert.

Via deze tool kunnen "website-tags" (m.a.w. trefwoorden die in HTLM-elementen worden geïntegreerd) geïmplementeerd en via een interface gebruikt worden. Door de toepassing van de Google Tag Manager kunnen wij geautomatiseerd achterhalen, op welke button, link of welke gepersonaliseerde afbeelding u actief heeft geklikt en kunnen zo bepalen, welke inhoud op onze website voor u bijzonder interessant is.

De tool zorgt bovendien voor het activeren van andere tags, die uwerzijds eventueel gegevens registreren. Google Tag Manager verschaft zich geen toegang tot deze gegevens. Wanneer u op domein- of cookie-niveau een deactivatie heeft uitgevoerd, blijft deze voor alle tracking-tags bestaan die met de Google Tag Manager geïmplementeerd worden.

4. Toepassing van share-buttons van sociale netwerken

Op onze website gebruiken we zogenaamde „share-buttons“ (ook „deel-/delen-knoppen“ genoemd) van de sociale netwerken Facebook, Google+, Twitter, YouTube, LinkedIn en Xing. Met behulp van deze share-buttons kunt u inhoud van onze internetpagina's met anderen delen. De share-buttons herkent u aan de betreffende logo's van de sociale netwerken op onze website.

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen bij een bezoek aan onze website, zijn de share-buttons zo in onze website geïntegreerd, dat bij het opvragen van een internetpagina met een dergelijke share-button nog geen verbinding wordt gemaakt met de servers van de sociale netwerken. Pas wanneer u de share-buttons met een klik op het betreffende logo van de sociale netwerken activeert en zo uw toestemming voor een gegevensoverdracht verleent, maakt uw browser een directe verbinding met de betreffende sociale netwerken.

4.1. Facebook

Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Wanneer u op de Facebook share-button op onze website klikt, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de share-button wordt door Facebook rechtstreeks aan uw browser doorgestuurd en door deze in de website geïntegreerd. Hierdoor ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende internetpagina van onze website hebt bezocht. Wanneer u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan onze website aan uw Facebook-account koppelen.

Doel en omvang van de gegevensverzameling door Facebook en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens, uw rechten hieromtrent en de instelmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonsgegevens vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/.

4.2. Google+ en YouTube

Google+ en YouTube worden geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Wanneer u op de Google+ en/of YouTube share-button op onze website klikt, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Google. De inhoud van de share-button wordt door Google rechtstreeks aan uw browser doorgestuurd en door deze in de website geïntegreerd. Hierdoor ontvangt Google de informatie dat u de betreffende internetpagina van onze website hebt bezocht. Wanneer u bij Google bent ingelogd, kan Google het bezoek aan onze website aan uw Google-account koppelen.

Doel en omvang van de gegevensverzameling door Google en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens, uw rechten hieromtrent en de instelmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonsgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

4.3. Twitter

Twitter wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“).

Wanneer u op de Twitter share-button op onze website klikt, wordt er een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Twitter-server gemaakt. Hierdoor ontvangt Twitter de informatie dat u de betreffende internetpagina van onze website hebt bezocht. Wanneer u bij Twitter bent ingelogd, kan Twitter het bezoek aan onze website aan uw Twitter-account koppelen.

Doel en omvang van de gegevensverzameling door Twitter en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens, uw rechten hieromtrent en de instelmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonsgegevens vindt u in het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy.

4.4. LinkedIn

LinkedIn wordt geëxploiteerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn“).

Wanneer u op een LinkedIn share-button op onze website klikt, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van LinkedIn. De inhoud van de share-button wordt door LinkedIn rechtstreeks aan uw browser doorgestuurd en door deze in de website geïntegreerd. Hierdoor ontvangt LinkedIn de informatie dat u de betreffende internetpagina van onze website hebt bezocht. Wanneer u bij LinkedIn bent ingelogd, kan LinkedIn het bezoek aan onze website aan uw LinkedIn-account koppelen.

Doel en omvang van de gegevensverzameling door LinkedIn en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens, uw rechten hieromtrent en de instelmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonsgegevens vindt u in het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4.5. Xing

Xing wordt geëxploiteerd door XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg („Xing“).

Wanneer u op een Xing share-button op onze website klikt, wordt via uw browser gedurende een korte tijd een verbinding met servers van Xing gemaakt waarmee de  „Xing share-button“-functies (met name de berekening/weergave van de tellerwaarde) geactiveerd worden. Xing slaat geen persoonlijke gegevens van u op door het oproepen van deze internetpagina. Xing  Er vindt geen evaluatie van uw gebruiksgedrag via het gebruik van cookies in samenhang met de  „Xing share-button“ plaats. De betreffende actuele informatie over de bescherming van persoonsgegevens in samenhang met de „Xing share-button“ en aanvullende informatie vindt u op deze internetpagina: https://www.xing.com/privacy.

4.6.

Wanneer u niet wilt dat de sociale netwerken de via onze website  verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw profiel in het betreffende netwerk koppelen, moet u zich voor het activeren van de share-button bij de betreffende aanbieder uitloggen. Wanneer u niet wilt dat sociale netwerken via actieve buttons gegevens over u vergaren, kunt u
•    in uw browser-instellingen de functie "cookies van derden blokkeren" selecteren. De browser stuurt in dit geval bij geïntegreerde inhoud van andere aanbieders geen cookies aan de betreffende server. Het gebruik van onze website en diensten is in dit geval eventueel slechts nog met beperkingen mogelijk.
•    het laden van buttons met add-ons voor uw browser compleet verhinderen.

5. Logbestanden

Indien u een afzonderlijke pagina opent, zullen webservers standaard de naam van het gedownloade bestand, de tijd en datum van de download, de overgedragen hoeveelheid gegevens, mogelijke foutmeldingen en indien van toepassing, het besturingssysteem, de browsersoftware van uw computer en de website waarvandaan u ons bezoekt, in een logbestand verzamelen. Wij gebruiken de logbestandgegevens voor de doeleinden vermeld in artikel 1 en om het systeem te beveiligen en te beschermen tegen misbruik, bijvoorbeeld een aanval van hackers.

6. Contactformulier

Gegevens die u heeft ingevoerd in ons contactformulier, zoals uw naam, e-mail adres, onderwerp en bericht, worden opgeslagen en gebruikt voor persoonlijke communicatie en de bewerking van uw verzoek.  De overdracht van gegevens tussen uw browser en onze dienstverlening vindt via een gecodeerde SSL-verbinding plaats.

7. Hosting

Wij draaien onze websites op onze eigen servers.  Deze bevinden zich in een datacenter in Duitsland dat voldoet aan ISO 27001.

8. Contatti

Mocht u vragen hebben betreffende SOFORT GmbH’s gegevensbescherming of mocht u willen weten welke gegevens wij over u hebben opgeslagen, aarzel dan niet om contact op te nemen via e-mail dataprotection@sofort.com of schriftelijk via het adres SOFORT GmbH, Dataprotection, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland.

Versie 1.7 van 12.07.2017