×

Tietosuojaseloste

Tämän Sofort GmbH:n tietosuojaselosteen tarkoitus on tarjota tietoa henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä sekä käyttäjien oikeuksista suhteessa Sofort GmbH:hon ja siitä, miten näitä oikeuksia voi käyttää Sofort-maksutoimeksiantopalvelun yhteydessä.

I. Henkilötietojen käsittelystä vastaava yhtiö

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä vastaava yhtiö on Klarna-konserniin kuuluva Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Saksa. Tarkempia lisätietoja on osoitteessa www.sofort.de.

II. Mikä SOFORT on?

Kun maksat SOFORT-palvelun avulla, pyydät meitä automaattisesti tarkistamaan, onko tililläsi riittävästi katetta maksun tekemiseen

ja jos näin on,

Tämän johdosta myyjä tietää heti, että maksumääräys on tehty ja maksu tullaan todennäköisesti tekemään. Myyjällä ei ole pääsyä luottokelpoisuuttasi koskeviin tietoihin, emmekä me tallenna sellaisia tietoja. Palvelumme ansiosta myyjä voi tarjota palvelunsa sinulle välittömästi.

III. Mitä tarkistamme ja mitä henkilötietoja keräämme?

Verkkopankista riippuen jotkut seuraavista tarkistuksista tehdään maksun yhteydessä:

Jotkut pankit hyväksyvät maksumääräyksen vain, jos tilillä on riittävästi katetta. Siinä tapauksessa emme tarkista itse, onko tilillä katetta. Kaikissa muissa tapauksissa tarkistamme, kattaako tilin saldo tai ylimaksuraja siirrettävän summan. Katevaraukset ja muut vastaavat tulevaisuudessa veloitettavat maksut vähennetään tilin saldosta.

Näitä tarkistuksia varten tarvitsemamme tiedot käsitellään verkon välityksellä. Joissain tapauksissa voimme tehdä nämä tarkistukset käyttämällä pankkien tarjoamia ohjelmointirajapintoja. Muussa tapauksessa järjestelmämme tarkistaa tiedot verkkopankin käyttöliittymän kautta, mikä muistuttaa sitä kuin itse kirjautuisit verkkopankkiin. Jos käytät useita tilejä verkkopankissa, ohjelmistomme näyttää sinulle kirjautumisen jälkeen kaikki valittavissa olevat tilit. Emme käytä tai tallenna tietoja muista kuin valitusta tilistä, kuten muiden tilien tilinumeroja tai saldotietoja.

IV. Mitä henkilötietoja luovutamme, milloin ja kenelle?

Jotta voimme käsitellä maksusi, annamme pankillesi IP-osoitteesi ja – kun olemme tarkistaneet luottokelpoisuutesi – maksulomakkeessa pyydetyt tiedot. Emme tallenna kirjautumistietojasi (esimerkiksi tunnuksia tai vahvistuskoodeja, kuten tilisiirron varmennustunnusta). Sen sijaan nämä tiedot lähetetään pankillesi salatun yhteyden kautta, joka noudattaa soveltuvia pankkialan vaatimuksia.

Ilmoitamme myyjälle maksutapahtuman onnistumisesta. Vahvistuksessa annetaan vain maksulomakkeella olevat tiedot (nimi, tilinumero, pankin tunniste, maksun aihe ja summa) sekä ajankohta (aika ja päivämäärä) ja myyjän ilmoittama maksun yksilöintitunnus (esim. tilausnumero). Jos kyseessä on SEPA-tilisiirto, ja pankkisi vaatii BIC-koodin ja IBAN-tilinumeron maksun tekemiseksi tililtäsi, myyjälle annettavassa vahvistuksessa on myös BIC-koodi ja IBAN-tilinumero. Myyjälle annetaan vain ne tiedot, jotka myyjällä on jo valmiiksi pankkitositteillaan. Mitään muita henkilötietoja ei luovuteta myyjälle. Jos maksua ei toteuteta loppuun asti, myyjälle ei ilmoiteta maksutapahtuman keskeytymisen syytä, eikä myyjä voi selvittää, miksi maksutapahtuma keskeytyi. Siinä tapauksessa (virheilmoituksen saatuasi) sinut siirretään takaisin maksusivulle, ja voit halutessasi käyttää jotain muuta myyjän hyväksymää maksutapaa.

V. Mitä henkilötietoja säilytämme ja kuinka kauan?

Jotta voimme sopia maksuista myyjän kanssa ja noudattaa lain vaatimuksia tietojen säilyttämisestä, säilytämme seuraavat tiedot niin kauan kuin laissa edellytetään: nimi, tilinumero, pankin tunniste, maksun aihe, ajankohta ja summa. Jos kyseessä on SEPA-tilisiirto, ja pankkisi vaatii BIC-koodin ja IBAN-tilinumeron maksumääräyksen tekemiseksi, säilytämme myös BIC-koodin ja IBAN-tilinumeron niin kauan kuin laissa vaaditaan. Laissa vaadittu aika vaihtelee kolmesta kymmeneen vuoteen. Lisäksi käytämme näitä tietoja seuraavan 30 päivän aikana tehtävien Sofort-maksujen yhteydessä suoritettavassa tarkistuksessa, joka on tarkemmin kuvattu yllä.

Tietoja, joiden avulla tarkistamme, että tilillä on riittävästi katetta käytetään vain tarkistuksen tekemiseen maksuhetkellä siten kuin yllä on kerrottu. Emme säilytä mitään muita henkilötietoja, kuten esimerkiksi saldotietoja, tilitapahtumia, ylimaksurajaa, tililuetteloita, kirjautumistietoja (tai muita tunnuksia) tai vahvistuskoodeja, kuten tilisiirron varmennustunnusta.

VI. Mitä jos maksu ei onnistu?

Jos huomaamme, että onnistuneesta tarkistuksesta huolimatta maksunsaaja ei ole vastaanottanut maksua (esimerkiksi myyjä ilmoittaa meille, ettei hän ole saanut maksua), ilmoitamme tästä asiakkaalle ennen kuin hän seuraavan kerran käyttää SOFORT-palvelua. Emme käsittele tällaisen asiakkaan tekemiä tai hänen tililtään tehtyjä tilauksia ennen kuin asia on selvitetty.

VII. Mitä tietoja keräämme, käsittelemme ja tallennamme, jos pyydät tapahtumavahvistusta sähköpostitse (valinnainen palvelu)?

Sinulla on mahdollisuus pyytää Sofort-tapahtuman vahvistussivulla sähköpostivahvistus, että maksusi on tehty (tapahtumavahvistus), mihin tarvitaan sähköpostiosoitettasi. Käytämme sähköpostiosoitettasi ainoastaan yhden tapahtumavahvistuksen lähettämiseen, emme tulevien tapahtumavahvistusten lähettämiseen. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä sitä käytetä markkinointitarkoituksiin.

Tapahtumavahvistus sisältää seuraavat tiedot: vastaanottajan nimi, lähettävän pankin nimi, tilisiirron päiväys, summa, aihe ja tapahtumatunnus.

Tallennamme ja käytämme tapahtumavahvistusviestin (jossa näkyy sähköpostiosoitteesi), jotta voimme täyttää säilyttämisaikoja koskevat lakisääteiset velvollisuutemme.

VIII. Henkilötietojen käsittelyperusta

Henkilötietojen käsittely perustuu alla oleviin käsittelyperustoihin:

Käsittelyn syy Oikeudellinen perusta yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan Selitys Käsittelytehtävä
Oikeutetut edut 6 artiklan 1 f) kohta Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut. Sofort GmbH:n oikeutettu etu on tässä tapauksessa maksutoimeksiantopavelun suorittaminen, jonka avulla sopimuskumppanimme, kaupat, voivat tarjota maksuvaihtoehdon käyttäjälle. Tämän vuoksi meidän on käsiteltävä henkilötietojasi, vaikka meillä ei ole sopimussuhdetta sinun kanssasi.
 • Saldon riittävyyden tarkistaminen
 • Maksutapahtuman tarkistaminen
 • Asiakkaan tunnistamiseen liittyvien tietojen kerääminen ja tallentaminen
 • Maksutapahtumatietojen siirtäminen vastaanottajalle
 • Maksutietojen tallentaminen
 • Tieto tapahtuman epäonnistumisesta
 • Tapahtumavahvistus
Suostumus 6 artiklan 1 a) kohta Olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa tarkoitusta varten. Sinulla on oikeus perua suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruminen ei vaikuta käsittelyn lainmukaisuuteen, kun se on perustunut suostumukseen ennen sen perumista. Sinulle annetaan erikseen tietoja ennen suostumuksen antamista.
 • Kielenvalintaeväste
 • Pankinvalintaeväste
 • Esitäyttöeväste
Lakisääteisen velvoitteen täyttäminen 6 artiklan1 c) kohta Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi Saksan tai EU-lainsäädännön nojalla
 • Maksutapahtumatietojen säilyttäminen (pois lukien henkilökohtaiset tunnusluvut)

IX. Mitä evästeitä käytämme?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, jotta vierailuistasi verkkosivustoilla voidaan tehdä käyttäjäystävällisempiä. Näytämme suostumusbannerin, jossa voit antaa nimenomainen suostumuksesi evästeiden käyttöön. Suostumus ei ole edellytys Sofort-palveluiden käyttämiselle. Voit peruuttaa suostumuksesi koska tahansa tulevan käytön osalta laittamalla evästeiden tallentamisen pois päältä selaimestasi, rajoittamalla evästeiden käytön vain tietyille sivustoille tai valitsemalla selainasetuksen, joka ilmoittaa sinulle aina evästeiden tallentamisesta, tai voit hallinnoida evästeitä mobiililaitteesi sovellusasetuksista. Voit myös poistaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi tallennettuja evästeitä. Niiden Sofort-tapahtumien osalta, jotka tehdään mobiilisovellusten kautta, eli kun Sofortin maksulomake avautuu myyjän sovelluksessa, voit sallia tai estää evästeiden tallentamisen menun valikon kohdasta “paikallisten sovellusten tallennustilan aktivointi” riippuen siitä, miten myyjä on integroinut sovelluksen. Evästeiden estäminen ei vaikuta tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen siltä osin, kun käsittely on perustunut suostumukseen ennen sen peruuttamista.

Maksulomakkeellamme käytetään seuraavia evästeitä:

Näiden evästeiden voimassaoloaikaa pidennetään vastaavasti, kun suostumus annetaan uudestaan, tai tapahtumavahvistusta pyydetään uudestaan.

Sovelluksessa tehtyjen maksujen osalta käytämme lisäksi evästeistä erillistä valtuutusta riippuen siitä, miten myyjä on integroinut sovelluksen. Valtuutus on sattumanvarainen numerosarja, joka tallennetaan paikallisesti mobiililaitteellesi. Valtuutukselle tallennetut tiedot tallennetaan palvelimellemme, ja siihen sisältyy lähetysmaa ja viimeksi valittu pankkirajapinta (clearing-numeron ja kirjatumisvalinnan perusteella (esim. www tai HBCI). Kun käytät myyjän sovellusta uudestaan käyttäessäsi Sofort-palvelua, nämä tiedot voidaan lukea parametreinä valtuutuksen avulla, ja sinut voidaan ohjata uudelleen suojatun maksulomakkeen kirjatumiskohtaan. Sinun ei tarvitse valita maata ja pankkia uudestaan. Tiedot poistetaan 13 kuukauden jälkeen.

Näiden tietojen voimassaoloaikaa pidennetään vastaavasti, kun maksulomaketta käytetään uudestaan.

Kaikki evästeet ja valtuutukset ovat näkyvissä vain meidän palvelimellemme, ei ulkopuolisille sivustoille, joilla saatat vierailla myöhemmin.

X. Sinun oikeutesi

Sinulla on tiettyjä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia:

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Sen vuoksi meidän tulee varmistua henkilöllisyydestäsi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat virheelliset henkilötiedot. Sen vuoksi meidän tulee varmistua henkilöllisyydestäsi, ja tarvitsemme myös todisteet väitettyjen olosuhteiden todenpitävyydestä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

Oikeus tietojen poistamiseen/rajoittamiseen: Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot tai rajoittamaan niiden käyttö ilman aiheetonta viivytystä. Sen vuoksi meidän tulee varmistua henkilöllisyydestäsi. Oikeus tietojen poistamiseen on olemassa vain, jos rekisterinpitäjällä ei ole laissa säädettyä velvollisuutta säilyttää tietoja.

Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Valitusoikeus: Sinulla on aina oikeus tehdä valitus meistä toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Jos haluat käyttää näitä oikeuksia, ota yhteyttä osoitteeseen datenschutz@sofort.com.

XI. Kenen puoleen voin kääntyä?

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojen käsittelystä Sofort-maksutapahtumien yhteydessä, tai jos haluat käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi, voit lähettää viestin tietosuojatiimillemme osoitteeseen datenschutz@sofort.com tai kirjeen tietosuojavastaavallemme (Michael Schramm) merkitsemällä kuoreen “Privacy Officer”.

Versio 2.2. fi, syyskuu 2019


Print this page