Chcę. Natychmiast.

Płać wygodnie za pomocą Twoich danych dostępu do bankowości internetowej – bezpośrednio i szybko.

Bezpieczeństwo systemu SOFORT

SOFORT zalicza się do najbezpieczniejszych metod płatności internetowych. Dlaczego tak jest? Płacąc z SOFORT korzystasz ze sprawdzonego i bezpiecznego systemu bankowości internetowej.

  • Dane dostępu do bankowości internetowej oraz kod weryfikacyjny podawane są wyłącznie w zaszyfrowanym formularzu płatności firmy SOFORT GmbH, a nie u usługodawcy.
  • Poufne dane, takie jak dane logowania do bankowości internetowej, jak i jednorazowy kod weryfikacyjny nie są zapisywane, jak również w żadnym momencie nie są udostępniane pracownikom firmy SOFORT GmbH, ani osobom trzecim.
  • Otrzymaliśmy świadectwo wiarygodności Rzetelna firma. 
  • SOFORT GmbH posiada certyfikat "Atestowana Ochrona Danych Osobowych", a SOFORT certyfikat "Atestowany system płatności" Niemieckiego Stowarzyszenia Nadzoru Technicznego TÜV Saarland.
tuev-logos

Bezpieczna droga Twoich danych osobistych

Sklep internetowy

Szczegóły zamówienia, wymagane do przeprowadzenia przelewu, są automatycznie przekazywane ze sklepu internetowego do bezpiecznego formularza płatności firmy SOFORT GmbH i wprowadzone do elektronicznego przelewu (nazwa sklepu, szczegóły rachunku bankowego odbiorcy, tytuł przelewu, kwota należności).

131025-Datenflow-SUe-1-vh

Bank

SOFORT GmbH przekazuje szczegóły zamówienia do Twojego banku. SOFORT nie zapamiętuje jednak Twoich danych logowania, ani jednorazowych kodów weryfikacyjnych. Dane te są jedynie przekazywane do Twojego banku przez szyfrowanym łącze spełniające bankowe standardy bezpieczeństwa.

131025-Datenflow-SUe-2-vh

SOFORT GmbH

SOFORT przekazuje sprzedawcy potwierdzenie zlecenia przelewu w bankowości internetowej, zawierające tytuł przelewu, kwotę należności oraz numeru projektu sprzedawcy, a bank realizuje przelew na rzecz sprzedawcy.

131025-Datenflow-SUe-3-vh

Najczęściej zadawane pytania

Masz pytania odnośnie bezpieczeństwa SOFORT?

Jak bezpieczny i wiarygodny jest SOFORT?

W sprawach finansowych bezpieczeństwo musi mieć najwyższy priorytet. Właśnie z tego powodu zaprojektowaliśmy SOFORT, jako jeden z najbezpieczniejszych systemów płatności internetowych. Płacąc z SOFORT korzystasz ze sprawdzonego systemu bankowości internetowej. Szczególną ochronę przed wszelkimi nadużyciami zapewnia jednorazowy kod weryfikacyjny, gdyż może on zostać użyty tylko jeden raz i natychmiast po jego wykorzystaniu traci swoją ważność. Dane dostępu do bankowości internetowej oraz jednorazowy kod weryfikacyjny podawane są wyłącznie w bezpiecznym formularzu płatności firmy SOFORT GmbH, a nie w sklepie internetowym. Daje to pewność, że sprzedawca nie ma dostępu do Twoich poufnych danych bankowości internetowej. Transfer danych odbywa się wyłącznie za wykorzystaniem algorytmów szyfrujących AES-256 bit. Również przepływ danych do banku jest szyfrowany (i to podwójnie). SOFORT GmbH nie zapamiętuje poufnych danych, takich jak dane dostępu do bankowości internetowej czy kody weryfikacyjne, a jedynie przeprowadza transakcje jako techniczny pośrednik usług płatniczych. Pracownicy SOFORT GmbH, jak również osoby trzecie w żadnym momencie nie mają styczności z danymi logowania do bankowości internetowej, czy do kodów weryfikacyjnych. Aby zapewnić trwałe i niezmienne bezpieczeństwo Twoich danych, nie polegamy tylko i wyłącznie na własnej wiedzy i doświadczeniu. Niemieckie Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego TÜV Saarland regularnie sprawdza i certyfikuje nasze procesy.

Czy w SOFORT zdarzają się nadużycia?

Od 2005 roku, kiedy to po raz pierwszy nasz system płatności został użyty w celu dokonania płatności internetowych, nie doszło do ani jednego przypadku nadużycia wobec użytkowników końcowych, którzy podali swoje dane do logowania w bankowości internetowej oraz jednorazowe kody weryfikacyjne w systemie firmy SOFORT GmbH.
Z uwagi na fakt, iż jesteśmy przekonani o bezpieczeństwie naszego systemu SOFORT zobowiązujemy się do rekompensaty ewentualnie powstałych strat wskutek nadużycia hasła i jednorazowego kodu weryfikacyjnego użytkownikom końcowym, którzy podali powyższe dane dostępowe w systemie SOFORT. SOFORT GmbH zobowiązuje się do wypłaty równowartości kwoty przelewu, powstałego w wyniku nadużycia, przy jednoczesnym odstąpieniu przez użytkownika końcowego od roszczeń wobec osoby trzeciej. Użytkownik zobowiązany jest jednak do udzielenia SOFORT GmbH wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia sprawy i złożenia doniesienia o popełnieniu przestępstwa. Wysokość kwoty roszczenia nie jest ograniczona żadnym limitem, nie może ona jednak przekraczać wysokości kwoty nadużycia powstałego w wyniku podania hasła i jednorazowego kodu weryfikacyjnego.

Czy SOFORT GmbH zapamiętuje moje dane dostępu do bankowości internetowej oraz kody weryfikacyjne?

Nie. Dane dostępu do bankowości internetowej, takie jak dane logowania, czy kody weryfikacyjne nie są zapamiętywane, ani w żadnym momencie nie są udostępniane pracownikom firmy SOFORT GmbH, ani osobom trzecim. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, poddajemy się rygorystycznym kontrolom. Niemieckie Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego TÜV Saarland regularnie sprawdza i certyfikuje nasze procesy zgodnie z wytycznymi Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
Czy sprzedawca ma dostęp do mojego konta albo do moich danych dostępu do bankowości internetowej?
Oczywiście, że nie. Sprzedawca w żadnym momencie nie ma dostępu do Twoich danych logowania do bankowości internetowej, ani do jednorazowych kodów weryfikacyjnych, które podajesz w naszym zaszyfrowanym formularzu płatności, a co za tym idzie, sprzedawca nie ma dostępu do Twojego konta.

Czy SOFORT GmbH ma dostęp do mojego konta albo do moich danych logowania do bankowości internetowej?

Aby zrealizować transakcję, system SOFORT potrzebuje jednorazowego dostępu do Twojego konta. SOFORT GmbH działa jak dostawca usług technicznych, przekazując do Twojego banku zaszyfrowane dane, które zostały automatycznie wprowadzone do bezpiecznego formularza płatności. System przelewów bezpośrednich SOFORT umożliwia obsługę Twojej bankowości internetowej i można go porównać do oprogramowaniem typu multi-banking, które często jest zintegrowane z programami kadrowo-płacowymi, pozwalającymi obsługę bankowości internetowej.

Skąd mogę być pewien, że wpisuję dane do bezpiecznego formularza płatności SOFORT GmbH, a nie do maski symulowanej przez hakerów (tzw. Phishing)?

Pod pojęciem "Phishingu" (tzw. "łowienia haseł") rozumiemy próbę wyłudzenia przez osoby trzecie poufnych danych od użytkowników, np. numerów rachunków bankowych, danych logowania do bankowości internetowej, haseł, jednorazowych kodów weryfikacyjnych, czy też numerów kart kredytowych przez wysyłanie tzw. wiadomości phishingowych za pomocą poczty elektronicznej. Wiadomości te do złudzenia przypominają e-maile wysyłane przez godne zaufania osoby lub instytucje i mają na celu przekierowanie odbiorcy przy pomocy linku zawartego w e-mailu na sfałszowaną stronę, do złudzenia podobną do tej oryginalnej. Na stronach podszywających się pod strony godnych zaufania przedsiębiorstw i instytucji, odbiorcy są proszeni o podanie swoich poufnych danych.
Autentyczność formularza płatności SOFORT można sprawdzić w następujący sposób:
1) Adres strony internetowej URL musi zaczynać się od https://www.sofort.com/.
2) Klikając na certyfikat bezpieczeństwa SOFORT GmbH, który wyświetla się na zielono na początku paska adresu URL zobaczysz, że SOFORT GmbH jest właścicielem certyfikatu bezpieczeństwa, a wyświetlony symbol klucza potwierdzi, że połączenie jest szyfrowane. Już z zasady transfer danych w SOFORT odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznych zaszyfrowanych łączeń zgodnie ze standardami SSL.

Czy prawdą jest, że zgodnie z regulaminem banków nie jest dozwolone przekazywanie danych dostępu do bankowości internetowej i kodów weryfikacyjnych?

Zarzut naruszenia regulaminu (przekazywanie haseł i kodów weryfikacyjnych osobom trzecim) jest niesłuszny. W 2011 roku Federalny Urząd Antymonopolowy zajął w tej kwestii jednoznaczne stanowisko. Stwierdził on, że regulaminy niemieckich banków lub też ich interpretacja zakazująca korzystania z SOFORT, naruszają prawo antymonopolowe i zażądał od banków niedyskryminowania i umożliwienia dostępu do rynku dla niezależnych systemów płatności internetowych typu SOFORT. Banki ze swej strony zobowiązały się, że nie będą publicznie twierdzić, iż użytkownicy SOFORT naruszają ich regulamin.

Warto wiedzieć

sag-partner

Sposób działania

Bez żadnych zobowiązań poznaj i wypróbuj krok po kroku SOFORT: Pomoże Ci w tym nasza wersja demonstracyjna. Więcej o sposobie działania SOFORT.

sue-kaeufer

Sklepy internetowe

Poznaj naszych ulubionych sprzedawców i usługodawców oferujących płatność z SOFORT. Z pewnością znajdziesz tu Twój ulubiony sklep. Więcej sklepów online.