Nota prawna

SOFORT GmbH

Theresienhöhe 12
80339 München
Niemcy

Informacje dla kupujących online
Telefon: +49 89 2020889-0

Informacje dla sprzedawców
Telefon: +49 89 2020889-500
Fax: +49 89 2020889-120

info@sofort.com
www.sofort.com

Zarząd:
Marc Berg

Niezalezny inspektor ochrony danych
Andreas Schmidt, LL.M.
W przypadku pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt na adres: dataprotection@sofort.com

Wpisany w Sądzie Rejonowym w Monachium:
HRB 218675
VAT UE: DE248376956

Zawartość strony internetowej

Nasze strony internetowe stworzyliśmy z najwyższą starannością. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność danych.

Hiperlinki

Podane na naszych stronach internetowych linki odsyłające do innych stron nie stanowią rekomendacji. Nie sprawdzamy dokładności ani prawidłowości zawartych tam danych. Nie przejmujemy też odpowiedzialności za szkody wynikające z ich wykorzystania.

Copyright

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do treści zawartych na naszych stron internetowych, o ile poniższe reguły nie stanowią inaczej. Użytkownicy naszych stron mają prawo do zapoznania się z ich treścią oraz do pobierania i drukowania informacji na własny użytek. Wszelkie inne zastosowanie, w szczególności reprodukcja, kopiowanie lub inne użytkowanie treści znajdujących się na stronach internetowych bez uprzedniej pisemnej zgody SOFORT GmbH jest - niezależnie od sposobu postępowania - niedopuszczalne i niezgodne z prawem.